sobota, 23 kwietnia 2011

Nowożytna Ścinawa

W 1633 założono w Ścinawie drukarnie. Jednak wnet nastąpił kres rozwoju miasta, która przyniosła wojna trzydziestoletnia, podczas której Ścinawa została niemal doszczętnie zniszczona. W dniu 28 sierpnia 1632 r. na skutek ostrzału artyleryjskiego miasto uległo całkowitemu spaleniu. Jednocześnie ludność nawiedziła zaraza pochłaniając setki ofiar. 11 października 1633 roku doszło pod Ścinawą do bitwy wojsk cesarskich pod dowództwem księcia Albrechta von Wallensteina z wojskami szwedzkimi i brandenburskimi dowodzonymi przez von Thurna zakończonej druzgocącą klęską tych ostatnich. Wojska Wallensteina zdobyły m.in. cały obóz oraz 16 dział. Zniszczenia miasta po tej bitwie były tak znaczące, że zahamowały jego rozwój na kilkaset lat. Oprócz start materialnych, wielu mieszkańców zginęło, a po 1648 roku wielu emigrowało. W XVIII wieku miasto splądrowali Szwedzi. 
Szwedzi przeprawiający się przez Odrę, po zdobyciu Ścinawy. Miedzioryt z 1740 r.
W maju 1701 r. cesarska komisja odebrała ewangelikom kościół parafialny w Ścinawie. Po prawie 200 latach do miasta powrócił duchowny katolicki. Jednakże pięć lat później w Altranstädt doszło do umowy pomiędzy królem szwedzkim Karolem XII i cesarzem Józefem w sprawie ewangelików śląskich. Wtedy kościół parafialny powrócił do protestantów i końca drugiej wojny światowej był ponownie ewangelicki. Nabożeństwa katolickie odbywały się w przystosowanej do roli kaplicy sali ratusza. W latach 1740-2 Ścinawa przeszła pod władanie Prus. Z biegiem lat Ścinawa stała się małym miasteczkiem znanym tylko z organizowanego tutaj jarmarku. W wyludnionym miasteczku ponoć stały dwa domy mieszkalne, no i dwa kościoły.  W roku 1777 na 1780 mieszkańców miasta katolików było tylko 120.
Panorama miasta według Fryderyka Bernarda Wernhera (XVIII w.) 1. kaplica cmentarna 2. kościół miejski (ewangelicki) 3. katolicka kaplica 4. ratusz 5. furta 6. Brama Odrzańska 7. Miasteczko Winzig (Wińsko)


panorama Ścinawy - grafika wykonana techniką miedziorytu z akwafortą - XVIII w.?
z dzieła Zeitgeschichte des Staedte Schlesiens

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz